Zacznij od projektu

Zacznij od projektu

Od tego, jak zostanie wykonany fundament, zwany także posadowieniem, zależy stabilność, trwałość i bezpieczeństwo całego budynku. Aby fundament mógł powstać, potrzebny jest projekt. Fundament odpowiedni do gruntu Posadowienie musi być w stanie wytrzymać wszystkie obciążenia budynku, który utrzymuje. Projektant musi brać pod uwagę wiele uwarunkowań, aby posadowienie wybudowane na podstawie  jego planu spełniło wszystkie wymogi. […]