Z miłości do wnętrz i ogrodów

wszystko o Twoim domu i ogrodzie
Zacznij od projektu
dom

Zacznij od projektu

Od tego, jak zostanie wykonany fundament, zwany także posadowieniem, zależy stabilność, trwałość i bezpieczeństwo całego budynku. Aby fundament mógł powstać, potrzebny jest projekt.

Fundament odpowiedni do gruntu

Posadowienie musi być w stanie wytrzymać wszystkie obciążenia budynku, który utrzymuje. Projektant musi brać pod uwagę wiele uwarunkowań, aby posadowienie wybudowane na podstawie  jego planu spełniło wszystkie wymogi. Trzeba zwrócić uwagę między innymi na to, że nacisk budynku będzie większy, gdy będzie on obciążony śniegiem. Solidne fundamenty muszą też chronić dom przed silnym wiatrem i innymi siłami, mogącymi stanowić niebezpieczeństwo dla budynku. Fundament musi być także dobrany odpowiednio do gruntu, w którym zostanie posadowiony. Zignorowanie tego może sprawić, że ściany budynku zaczną pękać, a w rezultacie dom może ulec poważnym zniszczeniom. Fundamenty dzielą się między innymi na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie, zwane są też płytkimi, bo ich posadowienie jest nie głębsze niż cztery metry. Ich nazwa bierze się stąd, że obciążenie na grunt przekazują w bezpośredni sposób. Większość domów prywatnych ma takie właśnie fundamenty.

Słabe i dobre grunty

Fundamenty pośrednie mają dużo głębsze posadowienie. W ich skład wchodzą takie elementy jak pale fundamentowe lub ściany szczelinowe, których zadaniem jest to, by przenosić nacisk do głębszych warstw gruntu. Projektowanie posadowień to jeden z pierwszych etapów budowy każdego domu. Wcześniej jednak należy zapoznać się z rodzajem gruntu, na którym ma powstać budynek. Istnieją też takie, na których budowa jest niemożliwa i niedozwolona, bo budynki na nich postawione nie byłyby stabilne. Do takich gruntów zalicza się przede wszystkim muły i torfy, które są spotykane w miejscach, gdzie kiedyś były różnego rodzaju zbiorniki wodne. Najbardziej cenione w budownictwie są grunty, które mają największy stopień zagęszczenia. Grunty dzielą się na niespoiste, a zalicza się do nich między innymi żwiry i piaski oraz spoiste, czyli iły, gliny czy pyły.

Grunty mogą też być zwarte, półzwarte oraz twardoplastyczne.